iAsset en Verbeterdebuurt gaan samenwerken vanuit een centraal platform

Twee platformen voor de openbare ruimte bundelen krachten met open standaarden iASSET, het beheerplatform van objecten in de openbare ruimte, en Verbeterdebuurt, het platform voor meldingen openbare ruimte, hebben hun software op elkaar afgestemd voor een naadloze samenwerking.

Hiermee kiezen beide organisaties voor een integrale benadering van meldingen en beheren. Het resultaat is één zeer gebruiksvriendelijk centraal systeem voor burgers, bestuurders en uitvoerders. Volledig in de cloud dus overal toegankelijk en altijd up to date. iASSET en Verbeterdebuurt leveren samen al diensten aan meer dan 80 gemeenten.

Meer inspecteurs erbij

Internet technologie maakt een geïntegreerde aanpak van meldingen en beheer van openbare ruimten mogelijk en betrekt op deze wijze meer burgers bij het beheer van openbare ruimten. Door deze samenwerking kunnen meldingen van burgers direct worden meegenomen bij de planning van onder andere klein onderhoud. Dus meer inspecteurs erbij! Ketenintegratie Het systeem zorgt voor flexibele digitale samenwerkingsmogelijkheden tussen beheer en uitvoer en maakt het mogelijk de verschillende ketens moeiteloos te integreren.

“In de openbare ruimte komen veel partijen elkaar tegen, van waterschap tot provincie en van netbeheerder tot groenonderhoud bedrijf. Het digitaal laten samenwerken van verschillende afdelingen en ketenpartners is een de belangrijkere uitdagingen voor de toekomst” volgens KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten).

Extra investeringen in software om te koppelen aan andere platformen zijn niet nodig.

Het systeem voldoet aan alle standaarden en sluit naadloos aan op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

iASSET en Verbeterdebuurt: Voor burgers, overheden en beheerders.