Hoe word je een succesvolle digitale overheid?

Hoe word je een succesvolle digitale overheid?

Overheidsdienstverlening is aan het veranderen; gemeenten en andere lokale overheden staan onder druk mede door bezuinigingen. Er moet meer gedaan worden, maar dan met minder (financiële) middelen. Tegelijkertijd verwachten burgers steeds meer dat de overheid altijd bereikbaar is en op een simpele manier te benaderen is.
            Bij Verbeterdebuurt bieden wij bijvoorbeeld de online dienst aan van meldingen openbare ruimte maken, wat doorgaans makkelijker bereikbaar is en bovendien op elke dag en elk uur van de week beschikbaar is. Dat is iets heel anders dan bij de ‘oude’ dienstverlening via telefoon of face-to-face waarbij de contacturen al door de gemeente zijn vastgesteld.
ICT-ontwikkelingen, zoals Verbeterdebuurt, kunnen dus helpen om aan de verwachtingen van de moderne burger te voldoen. Maar dan moet er wel duidelijk zijn hoe die ICT gebruikt moet worden, zowel bij de gebruiker als bij de overheid.
            Het is al met al een enorme opgave om de verandering van offline naar online te laten slagen. Je wilt voldoen aan de verwachting van de burger maar ook zelf de touwtjes in handen houden. Hoe doe je dit?
Op deze vragen is een antwoord en dat heet het Transformational Government Framework (TGF). OASIS heeft door jarenlange praktijkervaring het TGF ontwikkeld, waarmee zij laat zien wanneer het online traject slaagt of faalt.
            OASIS is een belangrijke speler als het gaat om de ontwikkeling, samenkomst en het gebruik van open standaarden voor de wereldwijde informatiemaatschappij. Zij heeft met het TGF als uitgangspunt een productieve manier ontwikkeld waarmee burgers, bedrijven en overheid bij elkaar komen en de dialoog aangaan om het best mogelijke resultaat te behalen. Het TGF, zo heeft OASIS door onderzoek vastgesteld, kan door de transparante samenwerking de sleutel tot succes zijn voor de online overheid.
            Vele projecten van (lokale) overheden om online hun diensten te verlenen zijn mislukt. Er moet dan ook aan een hoop voorwaarden voldaan zijn om te slagen. Mis je één of meer van deze voorwaarden? Dan is het project gedoemd te mislukken. Het is daarom ontzettend belangrijk om het TGF te gebruiken als je online diensten wilt aanbieden.
            Bij het TGF gaat het niet langer enkel om wat de overheid wil, maar ook om wat burgers en bedrijven willen. Het TGF gebruikt ICT om de overheid zo efficiënt en effectief mogelijk te maken. Het creëert een dialoog tussen alle partijen die met de dienstverlening te maken hebben, en dat is nu juist de kracht erachter!

Het is echt ontzettend belangrijk om nu te beginnen aan de toekomst, en die is digitaal. Om voorbereid te zijn op de toekomst en een succesvolle digitale overheid te worden, is het gebruik van het TGF van OASIS cruciaal. Hieronder staat een checklist met hoofdvoorwaarden die bepalen of jouw project slaagt of faalt. Er zijn in totaal 47 punten, die verdeeld zijn over deze negen hoofdcategorieën.

  1. Strategische helderheid: Zorg voor een duidelijke visie en een sterke business case en focus op het resultaat.
  2. Leiderschap: Zorg voor een breed draagvlak bij en inzet van senior management, en voor ervaring met het succesvol opleveren van e-government (online overheid) projecten.
  3. Focus op de gebruikers: Het moet helder zijn wie de klanten zijn. Alle belanghebbenden worden meegenomen in het proces en gebruikers (burgers en bedrijven) worden in staat gesteld om meer te participeren.
  4. Betrokkenheid van alle belanghebbenden: De inwoners, leveranciers en ketenpartners zijn volledig op de hoogte van de visie en de resultaten.
  5. Bekwaamheid van de organisatie: Breng in kaart of de organisatie daadwerkelijk de benodigde vaardigheden heeft om de resultaten te behalen volgens de visie en de business case. (En zo niet, zorg dan dat die capaciteiten aangetrokken worden).
  6. Partnerships met leveranciers: Zorg voor leveranciers die zich voor de lange termijn willen inzetten voor het doel.
  7. Toekomstbestendigheid: De visie, de business case en het resultaat moeten over vijf jaar nog steeds staan.
  8. Haalbare oplevering: Toets en waarborg dat het project binnen de gestelde termijn en het budget wordt gerealiseerd.
  9. Daadwerkelijke verwezenlijking van de baten: Zorg voor de mogelijkheid tot toetsing en waarborg dat de resultaten daadwerkelijk worden behaald.