Verbeterdebuurt werkt mee aan schoner Amsterdam

Gemeente Amsterdam, PostNL, en VerbeterdeBuurt.nl vinden een schone stad een gedeelde verantwoordelijkheid. Om deze reden zijn wij aan een betere dienstverlening en een schonere stad gaan werken. Gemeente Amsterdam ontvangt zo’n 200.000 Meldingen Openbare Ruimte per jaar. Het is veel werk om zoveel meldingen te organiseren, maar de echte uitdaging is de organisatie naar de burger toe communiceren.  

Amsterdam is populair, betrokken, maar ook kritisch. Daarom wil de gemeente de afhandeling van Meldingen Openbare Ruimte verbeteren. PostNL en Verbeterdebuurt bieden hierbij een helpende hand, als ‘oren en ogen’ van de buurt. Om het openbare ruimte proces te kunnen verbeteren, is het immers nodig om het proces van buitenaf te kunnen bekijken met objectieve waarnemingen uit de praktijk. Het blijkt namelijk dat 39% van de Amsterdammers die een melding doet, niet tevreden is over de manier waarop de gemeente de meldingen afhandelt. Op dit moment wordt de service van Amsterdam gemiddeld beoordeeld met een 7, terwijl in een enquête van PostNL bewoners aangeven dat dat minstens een 8,5 zou moeten zijn.

Het aanvalsplan Schoon

In Amsterdam scoorden 6 van de 22 regio’s te laag op de beeldkwaliteitsmetingen voor grof zwerfafval op verhardingen, beplanting, en gras/gazon. De gemeente is daarom een pilot gestart waarbij aan een 35-tal postbezorgers in de Pijp en de Rivierenbuurt drie dingen zijn gevraagd: ten eerste hebben we ze gevraagd om te checken of meldingen die volgens de systemen van de gemeente afgehandeld zijn ook daadwerkelijk afgehandeld zijn.

Ten tweede hebben we de bezorgers gevraagd om zelf melding te maken van verstoringen in de openbare ruimte. Zo kon de gemeente een beeld krijgen over de hele wijk. Tot slot hebben bezorgers korte enquêtes afgenomen bij buurtbewoners om ze te vragen naar hoe zij de openbare ruimte beleven. De resultaten van de pilot maken Amsterdam en PostNL inzichtelijk via Verbeterdebuurt.
Via ons platform kunnen bewoners meldingen over de openbare ruimte doen die
als open data beschikbaar worden gesteld (transparantie by design).


Resultaten

  • Bezorgers genereerden in de Pijp/Rivierenbuurt in een maand tijd ruim 1.000 meldingen, waarvan de meeste gingen over vuilnis op straat. Deze meldingen kunnen gebruikt worden als relevante datapunten voor verdere (beleid)analyse, het identificeren van hotspots en routeoptimalisatie.
  • Van ruim driekwart van de meldingen die volgens de servicelevels van gemeente Amsterdam afgehandeld zouden moeten zijn, kon de bezorger vaststellen dat deze ook daadwerkelijk afgehandeld waren. De overige meldingen waren niet afgehandeld, de locatie niet vindbaar, of er was niet van vast te stellen of de melding afgehandeld is.
  • Op de kaart van Verbeterdebuurt.nl is te zien dat de meldingen van de bezorgers door de gemeente zijn verwerkt in het reguliere reinigingsproces. Deze meldingen worden getoond als “mobiele meldingen PostNL.” Nadat de afhandeltermijn verstreken is en de melding verholpen is, krijg de melding een groen vlaggetje op de kaart.
  • Door te luisteren naar waar burgers waarde aan hechten, proberen wij meer tevredenheid onder stadsbewoners te realiseren. Uit de enquête onder buurtbewoners blijkt dat zij enthousiast zijn over de pilot. Toch willen zij wel graag dat de gemeente meer handhaaft, betere informatie versterkt, en vrijwilligers die de straat schoonmaken meer beloont. Met deze feedback willen wij de openbare ruimte verbeteren en werken aan een schoner Amsterdam.